നാടന്‍ പശു

ഇന്നത്തെ ഒരു സംസാരവിഷയം ആണ് നാടന്‍ പശുക്കള്‍. പക്ഷെ നാടന്‍ പശു ഏതെന്നോ? അതിന്റെ അമൂല്യമായ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയോ വളരെ പരിമിതമായ അറിവാണ് ഇന്ന് നാട്ടില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍

Read more

നവജാത നായ്കുട്ടികളുടെ പരിപാലനം

ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ അതി വേഗം വളര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡോഗ് ബ്രീഡിങ്ങ് (dog breeding) അഥവാ നായ്ക്കളുടെ ശാസ്ത്രീയ പ്രജനനം. അനേകം ചെറുപ്പക്കാര്‍ ഈ മേഖലയിലേക്ക്

Read more

ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ നായകളുടെ പരിചരണം

ശാസ്ത്രീയമായ പരിചരണം നായകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അനുസരണയ്ക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. കുട്ടി ജനിച്ചതു മുതൽ തന്നെ ഇത് തുടങ്ങുകയും വേണം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ വായ,  മൂക്ക്,  ശരീരം

Read more